TYLKO TUTAJ KUPISZ DUŻO - WYDASZ MAŁO!

Sklep internetowy EuroEden.PL

Kom.693631234 Tel.222442888 Tel.224069444 Tel.222896006

FORMULARZ KONTAKTOWY

ANTENY

Anteny

Tanie ANTENY w sklepie internetowym EuroEden.PL.

Najnowsze modele. Znane marki. Krajowa dystrybucja. Niskie ceny. Gwarancja producenta. Sprawna obsługa. Szybka dostawa.


KATEGORIE


ANTENY są to elementy toru elektromagnetycznego służące do przekształcania fali elektromagnetycznej w sygnał elektryczny lub odwrotnie. W związku z tym możemy mieć do czynienia odpowiednio z antenami odbiorczymi i antenami nadawczymi oraz nadawczo-odbiorczymi. Część z nich stosowania jest do bezpośredniego odbioru lub nadawania sygnału, a część stanowi wsparcie dla urządzeń posiadających autonomiczne anteny, zwiększając ich zasięg. Anteny są niezbędnym elementem składowym systemów radiotelekomunikacyjnych. W powszechnym użytku stosowane są anteny do odbioru sygnałów radiowych i telewizyjnych, zarówno urządzeń stacjonarnych jak i mobilnych. Wykorzystywane są również w komunikacji bezprzewodowej w krótkofalówkach, cb radiach czy też w telefonach komórkowych, w tym satelitarnych.
Podstawowe parametry anten stanowi zysk energetyczny, charakterystyka promieniowania, polaryzacja fali oraz impedancja. Ich cechą charakterystyczną, uzależnioną bezpośrednio od długości fali, jest budowa i rozmiar.

Zysk energetyczny stanowi stosunek gęstości mocy wypromieniowanej przez anteny w danym kierunku do gęstości mocy wypromieniowanej przez anteny wzorcowe.
Charakterystyka promieniowania odzwierciedla zmianę natężenia pola elektromagnetycznego wypromieniowanego przez anteny.
Polaryzacja fali jest to właściwość, przy której fala spolaryzowana oscyluje tylko w pewnym wybranym kierunku.
Impedancja, zwana opornością falową anten, definiowana jako stosunek napięcia do prądu biegnącej przez linię fali.
Anteny można podzielić na grupy ze względu na:

budowę: anteny dipolowe, fraktalne, kolinearne, mikropaskowe, szczelinowe i reflektorowe,
długość fali: anteny długofalowe, średniofalowe, krótkofalowe, ultrakrótkofalowe, mikrofalowe, w tym anteny satelitarne,
częstotliwość pasma fali: anteny wąskopasmowe i anteny szerokopasmowe, przeznaczenie: głównie anteny nadawcze, odbiorcze i nadawczo-odbiorcze.
charakterystykę przestrzenną: anteny kierunkowe i bezkierunkowe.
Do specyficznych rodzajów anten można zaliczy:

anteny ferromagnetyczne kierunkowe, odbiorcze. Składają się z krótkiego pręta ferromagnetycznego z jedną lub kilkoma cewkami. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, najczęściej instalowane są wewnątrz odbiorników radiowych do zakresu długofalowego i średniofalowego,
anteny ćwierćfalowe dookolne, odbiorcze. Składają się z krótkiego przewodu, o stałej lub teleskopowej budowie, o długości równej czwartej części fali. Ze względu na zastosowanie do zakresu UKF, są stosowane są do radioodbiorników samochodowych,
anteny masztowe dookone, nadawcze. Są to wolnostojące konstrukcje wykonane z krat lub rur. Stosowane dla nadawania na falach długich i średnich,

anteny Yagi-Uda kierunkowe, odbiorcze. Składają się z reflektora, dipola pętlowego oraz równolegle umieszczonych direktorów. Najczęściej wykorzystywana jest do odbioru programów telewizyjnych,
anteny DVB-T kierunkowe, odbiorcze. Wykorzystywane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej,
anteny zbiorcze odbiorcze. Służy do zasilania wielu odbiorników w obrębie jednego budynku,
anteny satelitarne służą do odbioru sygnału RTV nadawanego za pośrednictwem sztucznych satelitów. Składają się z parabolicznego reflektora, w ognisku, którego znajduje się konwerter. Często anteny te wyposażone są w napęd elektromechaniczny, automatycznie ustawiający antenę w kierunku wybranego satelity,
antena Beverage’a kierunkowe, odbiorcze. Jest to poziomy przewód o długości kilku długości fali zawieszany na wysokości kilku metrów. Stosuje się ją najczęściej w zakresie fal długich,
anteny Adcocka kierunkowe, odbiorcze. Składają się z co najmniej dwóch anten pojedynczych, połączonych równolegle. Znajdują zastosowanie głównie w radiogoniometrii.
Ze względu na przeznaczenie wyróżniane są anteny:

telewizyjne umożliwiające odbiór analogowego i cyfrowego sygnału telewizyjnego. Mogą występować zarówno w wersji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Te drugie są o wiele skuteczniejsze od pokojowych, gdyż w znaczący sposób wzmacniają sygnał i niwelują zakłócenia,
radiowe umożliwiające odbiór analogowego i cyfrowego sygnału radiowego. Mogą występować zarówno w wersji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Te drugie są o wiele skuteczniejsze od pokojowych, gdyż w znaczący sposób wzmacniają sygnał i niwelują zakłócenia,
internetowe umożliwiające odbiór sygnału internetowego. Mogą występować zarówno w wersji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Te drugie są o wiele skuteczniejsze od pokojowych, gdyż w znaczący sposób wzmacniają sygnał i niwelują zakłócenia,
komunikacyjne umożliwiają odbiór i nawiązywanie łączności pomiędzy krótkofalówkami oraz telefonami komórkowymi,
użytkowe umożliwiające kierowanie modelami sterowanymi radiem, otwieranie bram, czy też odbieranie sygnałów od systemów alarmowych.


ALFABET KATEGORII

Pobierz alfabet kategorii.


NOWOŚCI